Торговая площадка
для подержанных и новых транспортных средств
Noi reguli pentru înmatricularea mașinilor în Moldova
Noi reguli pentru înmatricularea mașinilor în Moldova

Proprietarii mașinilor, care le vor înmatricula în țară, nu vor mai fi obligați să prezinte asigurarea autovehicului. Și asta pentru că reprezentanții de la Registru vor putea verifica în baza de date, dacă asigurarea a fost perfectată. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor a elaborat un proiect de hotărâre, care conține prevederi clare în privința condițiilor și criterilor pe care trebuie să le îndeplinească un autovehicul, pentru a fi înmatriculat în Moldova.

Potrivit documentului, prevederile anexei 2, din hotărârea Guvernului cu privire la ”Reorganizarea sistemului informațional automatizat de căutare ”Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor și introducerea testării autovehiculelor și remorcilor acestora”, au fost revizuite și expuse într-o nouă redacție.

Documentul prevede criterii de clasificare a vehiculelor, tipurilor de vehicule și de caroserie. Acestea vor fi incluse în pașaportul tehnic. Clasificarea după categorii nu există în prezent. Prin urmare, vehiculele vor fi clasificate:

  • Categoria L – vehicule motorizate cu două, trei sau patru roți;
  • Categoria M – autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul persoanelor și bagajele acestora;
  • Categoria N – autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul mărfurilor;
  • Categoria O – remorci concepute și construite pentru transportul mărfurilor sau al persoanelor, precum și pentru cazarea persoanelor.

Vehiculele clasificate după categorii vor avea și subcategorii, în funcție de mai multe criterii. La fel, documentul definește și tipurile de caroserie. Acestea se vor indica prin intermediul codurilor. În prezent, există doar niște noțiuni generale la acest subiect.

Maşini înmatriculate oficial pentru test-drive

O altă noutate a documentului, este introducerea înmatriculării provizorie pentru probe. Prevederea va fi valabilă pentru dealerii auto, care vor să facă test-drive-uri cu mașinile importate. Prin urmare, mașinile cu care se vor face probe vor putea fi înmatriculate. Întreprinderea Registru va face înmatricularea provizorie, prin atribuirea unui număr special. De un an, dealerii nu mai pot scoate mașinile din salon pentru test drive, deoarece Registru nu mai eliberează numere de tranzit. Prin urmare, cei care se aventurează să testeze o mașină, riscă să rămână fără permis de conducere.

Se propune ca certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe să se acorde pentru autoturismele care vor fi destinate comercializării. Astfel, se va putea face test drive-ul la solicitarea clienților. Certificatul de înmatriculare provizorie pentru probe va fi valabil timp de un an de la data eliberării, doar pentru teritoriul Republicii Moldova.

Agentul economic va primi certificatul de înmatriculare, dacă acesta va depune un set de acte. Şi anume:

  • cererea solicitantului;
  • copii de pe actul constitutiv al societății din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere;
  • copii de pe actele care atestă deținerea unui spațiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării;
  • copia documentului vamal care atestă importul vehiculului;
  • copii de pe documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, după caz;
  • dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate.

În proiect se menționează că dealerii care vor deține certificate de înmatriculare provizorie pentru probe vor completa, în momentul în care vor scoate o mașină pentru test drive, o anexă în care să fie incluse datele de indentificare a mașinii: categoria, marca, modelul, greutatea totală, culoarea, numărul de identificare, precum și datele de identificare a persoanei care va conduce mașina. La fel, agenții economici vor trebui să prezinte poliției identificarea operativă a mașinilor care vor circula cu numere de probă.
sursa; bizlaw.md

 
Яндекс.Метрика